< >

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Inriktning: Handel & Service

Vill du bli Butikskommunikatör?

Dekoratörer bygger upp miljöer och exponerar varor på ett säljande och till­talande sätt i skyltfönster och i butiksmil­jöer. Dekoratören kan även kallas Visual merchandiser. Arbetet förutsätter känsla för trender, färg, form och ett stort in­tresse för försäljning och varuexpone­ring. Stämmer detta in på dig? Då skall du välja Handels- och administrations­programmet på Katedralskolan i Skara.

Utställningsdesign

Du får yrkesutgången Butikskommunika­tör/merchandiser i och med att du läser alla kurser i Utställningsdesign 1,2,3 och Praktisk marknadsföring 1,2,3. I dessa kurser får du lära dig skyltningsteknik och exponering av varor på ett tillta­lande sätt. Vi jobbar med två- och tredi­mensionellt skapande såsom utformning av till exempel butiker, skyltfönster och mässmontrar. Du lär dig att göra model­ler och planskisser för inredning, utställ­ningar och mässor.

Utbildning med lång tradition

Som gammal läroverksstad har Skara en lång erfarenhet av denna utbildning. Den har fått byta namn några gånger, Dekoratörsutbildningen, Reklam och dekoratörslinjen och Medieprogrammet -Expo är några av de namn och inrikt­ningar som har förekommit. Alla har de bidragit med välutbildade avgångselever till branschen. Vårt goda rykte gör att företag ofta hör av sig och handplockar elever direkt efter studenten. Det är med glädje vi bedriver denna unika ut­bildning i Skara.

Entreprenörskap

Du startar, driver och avvecklar ett fö­retag inom organisationen Ung Företag­samhet (UF) under ett år med allt vad det innebär från idé till verklighet. Du jobbar med en affärsidé och deltar i en mässa med många tävlingar. Som företa­gare är du driven, idérik och har koll på vad konkurrenterna har för sig. Du lär dig producera och utforma din grafiska profil så som logotyp och marknadsfö­ringsmaterial för ditt företag. Du jobbar då med den senaste digitala tekniken och tekniska utrustningen. Du får en chans att testa dina idéer och förverk­liga dem.

Du får en chans att testa dina idéer och förverkliga dem.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lä­rande (APL). Under den här tiden får du tillsammans med handledare utveckla dina yrkeskunskaper och din framtida yrkesidentitet. Sista terminen i åk3 gör du ditt gymnasiearbete på din APL-plats. Tillsammans med handledare och lärare planerar och genomför du uppgifter i butiken som visar att du är anställnings­bar. När du har läst hos oss är du ef­terfrågad inom branschen och många av våra elever har redan fått arbete i och med sina APL-platser.

Välkommen att kontakta programansva­riga om du vill veta mer om program­met och/eller komma på ett studiebe­sök.

Denna sida uppdaterades 2020-01-30

Dela: