Kontakt

Katedralskolan

Receptionen
Katedralskolan

katedralskolan@skara.se
Telefon 0511-326 00

Frånvaroanmälan
Telefon 0515-436 04

Besöksadress
Katedralskolan
Brunsbogatan 1, Skara

Postadress
Katedralskolan
532 88 Skara

Kontakta personal
Personal A-Ö

< >

Gymnasiesärskolan

Att förbereda din väg till ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid!

Hos oss får du en omväxlande och händelserik studietid med mängder av möjligheter till oförglömliga upplevelser. Du kommer att få nya kompisar och träffa många intressanta människor. Vårt program finns mitt i Kate­dralskolans fina lokaler där vi deltar i allt som händer och får genom olika val möjlighet att påverka innehållet i dina studier. Hela vår verksamhet genomsyras av en hälsoprofil där du som elev står i centrum.

Fysiskt! - Hur uppfattar jag min kropp? Vad får min kropp att må bra?
Socialt! - Hur påverkas jag av min omgivning? Hur påverkar jag min omgivning?
Psykiskt! - Vilka är mina styrkor? Vad har jag för möjligheter?

Det individuella programmet är möjlig­heternas program. Vi utformar en inne­hållsrik, omväxlande och intressant stu­dieplan utifrån din nivå, dina behov och dina förutsättningar. Här finns möjlighet att kombinera dina studier med praktik. Det individuella programmet riktar sig till dig som av någon anledning inte kan studera på något av gymnasiesärskolans nationella program eller om du behöver förbereda dig ytterligare för att kunna börja på ett nationellt program. Du får lära dig att använda både gamla och nya kunskaper i praktiska vardagssituationer, både i hemmet och i framtida arbete och/eller sysselsättning.

Vår undervisning

Vi anpassar undervisningen utifrån dig och försöker tillgodose dina behov av mer tid och stöd. Alla våra elever har egen dator/iPad. Undervisningen sker i en lugn och trygg miljö. Du går på gym­nasiet i fyra år, och är garanterad minst 3600 timmar undervisning, som ger 2500 poäng. Vi presenterar en spännande väg till vuxenlivet där din personliga utveckling är målet. Dina fyra studieår avslutas med Katedralskolans student där du får vara med om roliga aktivite­ter och högtidliga traditioner.

Kom och prova på

Skaffa dig mer information genom att göra studiebesök hos oss eller varför inte delta i vår undervisning under några dagar. Du får då möjlighet att bilda dig en egen uppfattning om skolan och pro­grammet för att inte tala om känslan av att gå på gymnasiet.

Ämnesområden (Alla ämnesområden genomsyras av vår hälsoprofil)

• Estetisk verksamhet
    Estetisk verksamhet i samhället
    Bild och form
    Musik, dans och drama
• Hem- och konsumentkunskap
    Mat, måltider och hälsa
    Vardagsmiljö och boende
    Konsumtion och ekonomi
• Idrott och hälsa
    Fysiska aktiviteter och rörelser
    Friluftsliv och utevistelse
    Livsstil och hälsa
• Natur och miljö
    Människokroppen och hälsa
    Växter, djur och natur
    Matematik och teknik
    Metoder och arbetssätt
    Tid och rum
• Individ och samhälle
    Samhälle
    Geografi och historia
    Religion och livsfrågor
• Språk och kommunikation
    Kommunikation och samspel
    Läsa och skriva
    Information
    Engelska

Dina behov och förutsättningar styr innehållet som sedan ligger till grund för din studieplan.

Denna sida uppdaterades 2018-11-19

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.