Kontakt

Katedralskolan

Receptionen
Katedralskolan

katedralskolan@skara.se
Telefon 0511-326 00

Frånvaroanmälan
Telefon 0515-436 04

Besöksadress
Katedralskolan
Brunsbogatan 1, Skara

Postadress
Katedralskolan
532 88 Skara

Kontakta personal
Personal A-Ö

< >

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Inriktning: Transport

Är du intresserad av att köra lastbil och vill lära dig mer om transport­branschen? Välkommen till Fordons- och transportprogrammet på Kate­dralskolan i Skara, ett yrkesprogram som leder raka vägen till ett yrke med många möjligheter! Vi öppnar även dörren till en inriktning med möjlighet till fortsatt tekniskt lärande.

I hela landet efterfrågas utbildade yrkes­förare och därför har du stora chanser till arbete direkt efter avslutade studier.

Inriktning Transport

Utbildningen Transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter och om­fattar en yrkesförarutbildning och säker hantering av det som transporteras. Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla din kunskap om transportsek­torns olika delar, i nära samarbete med transportbranschen.

I kurserna på utbildningen så behandlas och utförs olika moment som du kom­mer att ställas inför på ett arbete efter genomgången utbildning.

Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, görs i samråd med trans­portbranschen. Tillsammans med en er­faren och av branschen utbildad hand­ledare får du komma ut på olika företag och utveckla din körning samtidigt som du lär dig mer om ditt blivande yrke.

Det arbetsplatsförlagda lärandet är för de flesta inkörsporten till ett jobb och är därför en viktig del i din utbildning.

Det finns olika typer av transportsystem i branschen, alltifrån styckegodshante­ring till miljöhantering och utlandskör­ningar. Under utbildningen möter du och lär dig hantera olika trafiksituationer i skiftande miljöer med både personbil och lastbil. Allting utvecklas och Logistic med utbredd kundkontakt är något som blir allt mer viktigt i yrket. Detta kommer du i kontakt med på företagen under APL-perioderna.

APL är för de flesta inkörs­porten till ett jobb.

Studera vidare

Du som är elev på ett yrkesprogram har möjlighet under din tid på gymnasiet att läsa de kurser som krävs för att få grundläggande behörighet.

Inom Yrkeshögskolan kan du specialisera och fördjupa dina kunskaper eller skaffa dig en ny yrkesutbildning. Studerar du vi­dare på Folkhögskola eller Vuxenutbild­ning kan du läsa både yrkesutbildning eller kurser som krävs för att du ska få grundläggande och särskild behörighet för studier på högskola eller universitet.

Är Du intresserad av ett studiebesök?

Ring gärna och boka ett möte - då får du möjlighet att träffa både elever och lärare!

Denna sida uppdaterades 2019-04-05

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.