Elevhälsa

Skolhälsovård

Skolsköterska
Elin Ahlin
Telefon 0511-323 88

Skolsköterska
Helena Blom
Telefon 0511-323 50
Mobil 0721-60 33 66

Skolkuratorer

Kurator
Erika Persson
Mobil 072-160 34 19

Kurator
Cristina Skoglund
Telefon 0511-323 56
Mobil 072-160 30 04

Specialpedagog

Specialpedagog
Cathrine Knapasjö
Mobil 072-193 44 30