Kontakt

Katedralskolan

Receptionen
Katedralskolan

katedralskolan@skara.se
Telefon 0511-326 00

Frånvaroanmälan
Telefon 0515-436 04

Besöksadress
Katedralskolan
Brunsbogatan 1, Skara

Postadress
Katedralskolan
532 88 Skara

Kontakta personal
Personal A-Ö

< >

Uppsatshjälpen

Att skriva uppsats kan ibland vara lite utmanande. Det är mycket att hålla reda på och ibland kan det vara svårt att få ihop en sammanhängande text, snygga övergångar och att referera på ett bra sätt. Därför har vi här sammanställt några dokument och länkar som kan hjälpa dig på vägen.

Har du frågor är du alltid välkommen att be om hjälp på biblioteket. Antingen spontant eller boka tid för handledning.

Här nedan presenteras de dokument och länkar som finns tillgängliga under fliken ”Information”.

Mall gymnasiearbete

Att få till framsidan och numreringen på gymnasiearbetet kan ibland vara väldigt tidskrävande och krångligt. Därför finns en färdig mall att ladda ner där pagineringen, eller sidnumreringen, redan är klar och där förstasidan är färdig. Rubriksnivåerna finns klara och under varje rubrik finns även instruktioner för vilken typ av information som skall finnas där. Du kan antingen välja att ta bort texten om du tycker att den stör, eller så använder du det under skrivandets gång.

Instruktioner för annan sidnumrering/paginering

Ibland krävs det att sidnumreringen börjar först vid inledningen på en uppsats, alltså kanske så sent som på tredje eller fjärde sidan i dokumentet. Att få till detta kräver flera steg och kan ibland upplevas som krångligt. I dokumentet ”instruktioner för annan sidnumrering” finns en steg-för-steg-guide med bild och text som förklarar hur det går till. Se till att noga följa instruktionerna. Lycka till!

Referatmarkörer

Att referera handlar om att berätta vart informationen du presenterar kommer ifrån och delge läsaren om vem upphovsmannen är. Att referera är viktigt eftersom du måste visa vilken information som är din egen och vilken information du tagit från någon annan. Refererar du inte så blir det plagiat. Mer om detta finns att läsa under fliken ”referenshantering”. Referatmarkörer är olika ord som används för att visa vem texten tillhör, till exempel såhär:

Lindström (2007) menar i sin avhandling om ungas internetanvändning att…

Författarna understryker även vikten av utvärdering av pedagogiska moment…

Forskarna hävdar att det finns ett samband mellan högläsning för barn och utvecklingen av språket…

I dokumentet ”referatmarkörer” hittar du olika typer av referatmarkörer som du kan använda. Välj ut de ord som bäst passar i sammanhanget.

Sammanhangsmarkörer

För att skriva en sammanhängande text med en röd tråd, för att kunna jämföra information och dra slutsatser mot materialet på ett snyggt sätt i skriven text krävs att man använder sammanhangsmarkörer.

Att skriva en syntetiserad text innebär att man utifrån flera källor skriver en sammansatt text. För att skriva en sammanhängande text krävs det att man gör kopplingar mellan informationen man presenterar, till exempel såhär:

Utöver detta finns även en studie av Lindström (2001) som i motsats till Claesson (2000) menar att…

Vidare lyfter han även hur…

Mot bakgrund av detta kan följande slutsats dras

Under fliken ”Information” länken ”sammanhangsmarkörer” där olika exempel presenteras. Läs gärna detta för att få inspiration till ditt arbete!

Strukturera uppsatsen

För vissa funkar det fint att bara skriva på, medan det för andra ibland kan kännas som att det är svårt att få med allt och samtidigt behålla den röda tråden. Kanske har du skrivit en sammanhängande text, men kommer på i efterhand att du glömde skriva med en viktig sak som du i efterhand har svårt att få in.

Därför finns dokumentet ”Strukturera uppsatsen”. Där finns en mall för hur du kan strukturera upp din information.

Denna sida uppdaterades 2018-01-12

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.