< >

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen en obligatorisk skolform, där förskolans och grundskolans kulturer möts.
Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen.

Ett viktigt mål är att förskoleklass, grundskola och fritidshem ska knytas närmare varandra. Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande, utifrån deras olika förutsättningar och behov. Lärarnas utmaning är att möta elevernas förväntningar när de kommer till förskoleklassen, och förbereda dem för fortsatt utbildning med bibehållen lust att lära. I förskoleklassen har vi därför pedagoger som känner till innehållet i både förskolans och grundskolans läroplaner.

Läs gärna mer om förskoleklass på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Skolvalet

I januari får alla vårdnadshavare, till barn som är folkbokförda i Skara och ska börja i förskoleklass, inbjudan till skolval. Skolvalet gör du genom att logga in med BankID i vår självservice "Mina sidor för barnomsorg och skolval". Om du inte har möjlighet att logga in med BankID kontaktar du oss.

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda godkänna skolvalet. Den som inte registrerar valet måste alltså också logga in och acceptera den andres val för att det ska bli giltigt. I samband med att du godkänner skolvalet godkänner du också att barnet får sin fritidshemsplacering på den valda skolan, om det skulle bli aktuellt.

Om ditt barn ska börja på friskolan Metis eller i en kommunal/privat skola i någon annan kommun, ska du meddela oss det med ett intyg från den placerande skolan. Vi har ansvar att kontrollera skolplikten för alla barn som är folkbokförda i Skara, och behöver därför dokumentation som styrker barnets skolplacering.

Under v 3 har våra F-6 skolor öppet hus. Då är du välkommen att besöka de skolor som du är intresserad av och vill veta mer om. Kontakta de skolor du vill besöka för mer information.

Under "Kommunala grundskolor" kan du läsa lite mer om skolorna och där finns också kontaktuppgifter till respektive skola.

Placering

När skolvalet stängt börjar vårt arbete med att skolplacera eleverna, vilket sker efter önskemål och plats. Om vi inte kan uppfylla ditt önskemål om skola, kommer vi att erbjuda en placering på någon av våra andra skolor.
Hur många elever en skola kan ta emot avgör rektor på respektive skola. Får en skola fler sökande än den kan ta emot är det närhetsprincipen som gäller.

Beslut om skolplacering skickar vi ut i slutet av februari.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, som har minst 3 kilometer skolväg och är placerade i den så kallade "anvisade skolan" utifrån upptagningsområde, är berättigade till skolskjuts. Skolskjuts finns till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan och Varnhemsskolan.

Om du väljer en annan skola än "den anvisade" har inte kommunen någon skyldighet att erbjuda eleven skolskjuts. Är du osäker på vilken grundskola som hör till ditt barns upptagningsområde kontaktar du vår trafikplanerare.

Fullständiga regler och övrig information om skolskjuts finns här.

Barnomsorg

Från och med första måndagen i augusti räknas ditt barn som skolbarn och från den dagen är det en fritidshemsplacering ditt barn ska ha, om du behöver barnomsorg.

Om ditt barn har en förskoleplacering ska du säga upp den. Uppsägningstiden är två månader och du säger upp placeringen via "Mina sidor" eller på avsedd blankett. Den dag uppsägningen kommer in till barn- och utbildningskontoret räknas som uppsägningsdag. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Ansökan om en fritidshemsplacering gör du också via "Mina sidor" eller på avsedd blankett. Barnet kommer att få sin placering på den skola där det får sin skolplacering, så vänta med att ansöka om fritids tills du fått beslut om skolplacering, och du vet från och med vilken dag du behöver barnomsorg.
Läs mer om fritids här

Skolbyte inom kommunen

Om du framöver kommer behöva byta grundskola inom kommunen, ska du logga in och ansöka om det på "Mina sidor" för barnomsorg och skolval.

Under menyvalet "Min sida - Mina placeringar" finns ditt barns alla placeringar i vår verksamhet. Bredvid aktuell skolplacering finns alternativet "Byte av skola", som du ska välja för att registrera ansökan om skolbyte.

Respektive rektor beslutar om det finns möjlighet att erbjuda plats på önskad skola.

Denna sida uppdaterades 2020-01-15

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.