< >

Grundskola

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning.
Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet.
Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Information från Skolverketlänk till annan webbplats

Förskoleklass

Förskoleklass är skolformen för sexåringar och ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan.

Alla F-6 skolor i Skara erbjuder förskoleklass.

Årskurs 1–6

Det finns 6 stycken kommunala F-6 skolor i Skara kommun. 3 av dem finns i tätorten och de andra 3 i ytterområdena Ardala, Axvall och Varnhem.

Läs mer om våra grundskolor F-6

Årskurs 7–9

I Skara finns en kommunal högstadieskola och den heter Viktoriaskolan. Eftersom alla 7-9 elever placeras där görs inget skolval inför årskurs sju.

Läs mer om vår grundskola 7-9

Fristående grundskola

I Skara finns en fristående grundskola F-9 – Friskolan Metislänk till annan webbplats
Metis har sitt egna kösystem och administrerar själva sina ansökningar, så har ni frågor om det kontaktar ni dem.

Utlandsstudier

När det gäller grundskolan så upphör skolplikten för barn som varaktigt vistas utomlands. Skollagen innehåller dock inte någon definition av vad som avses med att "varaktigt" vistas utomlands. När skolplikten upphör så upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera utbildningen. Det finns därför inte någon skyldighet för en hemkommun att bekosta skolgång i svenska skolor utomlands som inte är en del av det offentliga skolväsendet.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en kommun inte någon skyldighet att skicka med skolpengen vid studier utomlands. Detta gäller så väl för grundskola som gymnasiet. SKL anser att det är tveksamt om det ens är förenligt med kommunallagen att skicka med skolpengen då kommunens betalningsskyldighet upphör utanför Sverige.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 19 september 2014 § 70 beslut om att Skara kommun inte skickar med skolpengen för studier utomlands på grundskole- och gymnasienivå.

Denna sida uppdaterades 2019-08-15

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.