Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Fritidshem

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet för skolbarn, till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13.

Fritidshemmets uppgift framgår av skollagen som bland annat anger att fritidshemmet ska "komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen" samt att verksamheten "ska utgå från varje barns behov".

Från och med den 1 augusti det år ditt barn börjar i förskoleklass hör barnet till fritids. I Skara kommun kan du då välja mellan fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) till ditt barn.

För att du ska få en fritidshemsplacering till ditt barn krävs det att du har arbete eller att du studerar.

I Skara har alla grundskolor (F-6) ett eget fritidshem. I samband med att du, som vårdnadshavare, undertecknar skolvalet för ditt barn godkänner du också att barnet får placeras på det tillhörande fritidshemmet om det skulle bli aktuellt.

Du kan läsa mer om vår fritidsverksamhet på respektive grundskolas sida eller ladda ned vår informationsbroschyr om fritids.

Denna sida uppdaterades 2016-09-28

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram