< >

Förskolan Sunnanäng

Förskolan Sunnanäng finns i södra delen av centrala Skara med närhet till flera grönområden som vi använder i den dagliga verksamheten.

Vi tar barnens behov och intressen på stort allvar och uppmuntrar upptäckarlusten.
Att experimentera och utforska är en viktig del i barnens sökande efter kunskap. Vår förskola har stor tilltro till barnens förmågor, och synliggör deras lärande och verksamhetens utveckling genom arbetet med pedagogisk dokumentation.

Vi utgår från barnens åldrar i tre grupper. Prästkragen inriktar sin verksamhet för de yngsta barnen medan Blåklockan och Ängsviolen riktar sig till de äldre.

Vi arbetar för att hela förskolan, varje barns utveckling och lärande är vårt gemensamma ansvar. Vi strävar efter att vår verksamhet ska utgå från barnens perspektiv, inlytande och delaktighet. Vi lägger stor vikt vid ett bra bemötande och att bygga relationer för att kunna möta alla individer efter deras erfarenheter och upplevelser. Både inom och mellan arbets-grupperna skapas möjligheter till samspel och kommunikation.

Vårt arbete vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På förskolan Sunnanäng arbetar vi systematiskt inom området för ett hållbart samhälle, vilket genererat i att vi är
Grön Flagg-certifierade.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats, där föräldrarna är en viktig del i vårt arbete. Därför finns det möjligheter till olika former av föräldrasamverkan - enskilda och gemensamma forum kring vår verksamhet.

Denna sida uppdaterades 2020-01-21

Dela: