Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Rektorn har ordet

Jag heter Maria Uvenfors och är rektor på Myrstacken. Jag är legitimerad förskollärare och har arbetat i förskolan i många år.

Engagemang och ett genuint intresse ska genomsyra verksamheten. För mig är det viktigt att vi ser det kompetenta barnet och ger varje individ förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Att kommunicera så att alla får förutsättningar att förstå vad som menas och bli förstådda, är av stor betydelse och ger möjlighet till delaktighet och inflytande.

Våra olikheter berikar och är en tillgång i verksamheten. Att se det positiva i varje situation skapar goda relationer och ger trygghet. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Vi sätter vuxnas förhållningssätt gentemot barn i fokus för att ge barnen möjlighet att växa. För oss innebär det att visa respekt för alla barn och att möta dem där de är i sin utveckling och förståelse av omvärlden. Barnen ska känna sig delaktiga. De ska ha inflytande och kunna påverka förskolans verksamhet och dess innehåll.

Vi arbetar aktivt med att uppmuntra och utveckla barnens lek eftersom det i leken ingår många viktiga delar som kommunikation, språk, samarbete, turtagning, fantasi och koncentration m.m.

Vi lägger upp vår verksamhet utifrån tankar om

  • Pedagogisk lärmiljö; lärandet är beroende av de verktyg som finns tillgängliga samt de förutsättningar och utmaningar som miljön ger.
  • Samspel mellan barn, andra barn och vuxna i lek, skapande, nyfikenhet, utforskande och dialog samt omsorg.
  • Alla har sitt unika sätt att lära och lärandet ska vara lustfyllt.
  • Demokrati, där barns inflytande är en del. I en demokrati får alla vara med och bestämma och flickor och pojkar har lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Respekt för andra är en annan viktig del av demokratin. Att förstå att alla har sin egen tolkning av verkligheten och att ens egen tolkning inte är den enda rätta men att den påverkar ens agerande.

Denna sida uppdaterades 2019-08-22

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.