Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Barnomsorgspeng

Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009 och Allmän förskola även för treåringar från och med den 1 juli 2010.

Beslutet medför nya bestämmelser bland annat rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag.

Lagändringarna innebär sammanfattningsvis följande:

  • Ett nytt begrepp - pedagogisk omsorg - införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter.
  • Hemkommunen, istället för som tidigare vistelsekommunen; ska svara för att barnet erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
  • Det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.
  • Det införs en rätt till ersättning för den kommun som tar emot ett barn från en annan kommun.
  • Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.
  • Det införs ett krav på godkännande även för pedagogisk omsorg och det blir en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som fått godkännande.
  • Bidrag ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade enskilda verksamheter, dock är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än två enskilda huvudmän.
  • Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas med förvaltningsbesvär.
  • Kommunen får utvidgad informationsskyldighet.
  • Med start den 1 juli 2010 utvidgas kommunens skyldighet att anordna Allmän förskola från tre år i stället för från fyra år.

Denna sida uppdaterades 2015-12-07

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.