Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Avgiftskontroll

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 november 2014 § 81 att införa avgiftskontroll för barnomsorgsavgifter. 

Avgiftskontrollen är retroaktiv och genomförs med två års fördröjning, när Skatteverkets uppgifter finns tillgängliga. Detta innebär att vi i början av 2020 kommer kontrollera taxeringsår 2018.

Rättvist med rätt avgift

När man finns med som inkomstgrundare på en barnomsorgsplacering har man skyldighet att meddela kommunen alla förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets inkomst före skatt per månad. Retroaktiv avgiftskontroll innebär bland annat att ditt hushålls anmälda inkomst, jämförs med ditt hushålls inkomst enligt Skatteverkets taxering. 

Det är en rättvisefråga att alla familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in det som blivit fel. Avgiftskontrollen kvalitetssäkrar att alla betalar rätt avgift för sin barnomsorg.

Avgiftskontrollen

För att få fram vilket belopp du ska betala eller få tillbaka delar vi hushållets taxerade inkomst med 12, vilket ger oss en genomsnittlig inkomst per månad. Om den inkomsten inte stämmer med den anmälda gör vi nya beräkningar av avgiften. 

Eftersom vissa justeringar av avgiften görs löpande under året måste vi samköra de justeringarna med avgiftskontrollen. Vi kan också kontrollera att rätt familjeförhållanden är anmälda till oss. Lever man ihop ska man finnas med som inkomstgrundare på placeringen även om barnen inte är biologiska. 

Belopp under 600 kronor på helåret kommer inte att faktureras eller återbetalas.

För låg avgift

Om jämförelsen visar att du betalat för låg avgift under kontrollåret kommer du att få en faktura på mellanskillnaden. Fakturan ska betalas inom 60 dagar. Om den inte är betald efter 60 dagar, och du inte ansökt om anstånd med betalningen, hanteras fakturan enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om du behöver mer än 60 dagar för att betala fakturan, kan du ansöka om anstånd. För att ansöka om anstånd ska du ta kontakt med oss via telefon eller mail. Du kommer då, från fakturans ordinarie förfallodag, få ytterligare 6 månader på dig att betala. Under den perioden väljer du själv om du vill göra delbetalningar eller betala hela beloppet på en gång. Om du vill kan du självklart betala fakturan tidigare än vad som beviljats.
Om fakturan inte är betald efter de totalt 8 månadernas kredittid kommer den hanteras enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om du anser att fakturan inte stämmer kan du bestrida den. För att bestridandet ska utredas av oss, måste vi få det skriftligt inom 30 dagar
från fakturadatum.
Det är viktigt att du beskriver noga vad det är som du inte tycker stämmer.
Du måste också bifoga tydliga underlag som styrker det du bestrider.
När vi fått in de handlingar som krävs gör vi en utredning och skickar ett beslut till dig.
Bestridandet skickar du till avgiftskontroll.bun@skara.se eller till Skara kommun, Avgiftskontroll, Barn- och utbildningsförvaltningen, 532 88 Skara

Fakturorna skickar vi i olika omgångar under våren. Kontrollen genomförs utifrån räkningmottagarens födelsemånad. De första som får fakturor är de räkningsmottagare som har födelsemånad i början av året.

Räkningsmottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som stod som räkningsmottagare på placeringen under kontrollåret som kommer bli fakturerad. Vi fakturerar bara räkningsmottagaren och fördelar inte avgiften på flera personer. Om ni separerat sedan kontrollåret ansvarar ni tillsammans för att dela betalningen mellan er.

För hög avgift

Om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift under kontrollåret kommer vi betala tillbaka mellanskillnaden till dig. Innan vi gör återbetalningen kommer andra eventuella skulder du har till kommunen (oavsett förvaltning) att regleras.

Inkomster från utlandet kommer inte med i kontrollen, vilket gör att du kan få besked om en återbetalning som egentligen inte stämmer. 

Du kommer få ett brev där det står vilket belopp, som enligt kontrollen, ska återbetalas till dig. Tillsammans med brevet får du en blankett där du ska anmäla kontonummer för utbetalningen och med din underskrift intyga att du inte haft några andra inkomster än de som kommit med i kontrollen.

Om blanketten med kontouppgifter inte kommer in till oss utgår vi ifrån att du haft inkomster under året som inte kommit med i kontrollen och att du därför anser att du inte ska ha någon återbetalning av avgiften. 

Blanketten skickar du till Avgiftskontroll, Barn- och utbildningsförvaltningen,
532 88 Skara.

Räkningsmottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som stod som räkningsmottagare på placeringen under kontrollåret som kommer få återbetalningen. Vi fördelar inte återbetalningen på flera personer. Om ni separerat sedan kontrollåret ansvarar ni tillsammans för att dela pengarna mellan er.

Denna sida uppdaterades 2019-12-27

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.