< >

Barnomsorg

I Skara kommun erbjuder vi barnomsorg i form av förskolor, pedagogisk omsorg (1 familjedaghem i Varnhem) och fritidshem.
I de olika verksamhetsformerna integreras även barn med fysiska och psykiska handikapp.

Ditt barn måste ha fyllt 1 år för att få börja i barnomsorgen.

Från höstterminens början det år som ditt barn fyller tre år, erbjuder kommunen 15 avgiftsfria timmar per vecka. Det kallas för allmän förskola.

Från och med första måndagen i augusti, det år ditt barn ska börja i förskoleklass, räknas det som skolbarn och ska ha en fritidshemsplacering om du har behov av barnomsorg.

En barnomsorgsplacering som inte nyttjats under 2 månader kommer avslutas, och du får ansöka om barnomsorg igen när du behöver det.

Denna sida uppdaterades 2020-01-24

Dela: